HOME

   Wie zijn wij?

   Onze Doelstelling

   Bedrijfsprofiel

   Relaties

   Buma Stemra

   Specificaties

   Contactgegevens

 

             

 

 

 

  

De "voorganger" van de CD

Op het gebied van de informatietechnologie zijn de binaire gegevens (de waarden 0 en 1).

Deze gegevens werden vroeger via een ponskaart van punt A naar punt B overgebracht. Later werden magnetische informatiedragers gebruikt die het opslaan van de gegevens door de magnetisering van hun magnetiseerbare delen mogelijk maken. Voorbelden daarvoor zijn de diskette met een diameter van 3,5 inch die ook (nog) vandaag in gebruik is en de in onbruik geraakte "floppy" van 5,25 inch. De magnetische informatiedragers konden aan de snel stijgende behoeftes niet meer beantwoorden. Zij zijn gevoelig voor magnetische invloeden (b.v. luidsprekers) en hebben wegens wrijvingen tijdens het schrijven en aflezen een beperkte levensduur. Daarom ontstond de behoefte aan een nieuw type informatiedrager die al deze problemen zou elimineren. Dit werd de optische informatiedrager.

Op het gebied van de consumentenelektronica is de muziek, het geluid zelf de informatie. Het opslaan en aflezen van de audio- gegevens ontwikkelde zich op twee wijzen.

1.In 1877 werd door Thomas Edison de fonograaf uitgevonden en in 1887, door Emile Berliner de grammofoon. Er werden bakelieten grammofoonplaten op de markt gebracht waarop de gegevens ineen spiraalvormige groef zaten, die vanaf de buitenrand naar het midden toe met een specifieke naald werd afgetast. De geluidskwaliteit was redelijk, maar kleine krassen en stof op de plaat leidden tot steeds meer ruis. Ook kon de naald blijven hangen waardoor het genot van de muziek beduidend verminderd werd.

2.Een magnetische spoor. De audio- gegevens werden eerst via een bandrecorder (halverwege dejaren 60 verschijnen de eerste Japanse bandrecorders in de winkels, waarvan de mechanisch zeer betrouwbare Akai en Sony wel de populairste zijn) en later via een cassetterecorder op eenmagnetische band opgeslagen. Door wrijving werd (na verloop van tijd) de geluidkwaliteit steeds minder en de achtergrondgeluidruis meer storend. Omdat fans hun favoriete muziekstukken ook na vele jaren later met dezelfde kwaliteit wilden beluisteren ontstond op dit gebied de behoefte aan betere technologie.

 

 

 

 

 

 

 

 

                              CD

             

                              DVD

                           

                              Productie

  

                              Technologie

 

                              Promoties

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan
Copyright 2009 DCWIN
Laatst bijgewerkt: 12 May 2009