HOME

   Wie zijn wij?

   Onze Doelstelling

   Bedrijfsprofiel

   Relaties

   Buma Stemra

   Specificaties

   Contactgegevens

 

             

 

 

 

  

Fysieke kenmerken

Bij een eerste vluchtige aanblik lijkt het DVD-schijfje op een gewone CD. Als men nader toekijkt, valt op dat er in het midden van de CD een groter niet-drukbaar gebied is. Een ander verschil is dat bij de DVD-productie twee schijven van identieke grootte (dikte van 0,6 mm) tegen elkaar geplakt worden. CD en DVD zijn absoluut identiek in grootte. Zij hebben een doorsnede van 120 mm, een dikte van 1,2 mm (bij de DVD 2x0,6 mm) en een gewicht van 16 g. De DVD-schijf wordt eveneens van polycarbonaat gemaakt en de twee schijven worden met polymeerlijm aan elkaar geplakt. Op zijn oppervlakte is er een metaallaag (aluminium, zilver of goud). Afhankelijk van het materiaal van de metaallaag is de kleur van het gegevensgebied groen-, geel- of zilverachtig.

Met betrekking tot de niet-zichtbare eigenschappen kunnen tussen de twee informatiedragers grotere verschillen worden gevonden. Op de DVD-schijf zijn er ook piepkleine putjes die in een vanuit het midden naar de schijfrand lopende spiraalspoor elkaar opvolgen. De lengte van het spiraalspoor is 6 km; langsheen de groef van een CD wandelen zou dus langer dan een uur duren. De gegevensdichtheid is viermaal zo groot als in het geval van de CD-ROM. Zowel de breedte van de putjes als de afstand van de sporen is 0,74 micron. Dit is 1/50de van één menselijk haar. De lengte van het kleinste putje is 0,4 micron.

Het aflezen van de DVD-gegevens gebeurt net zoals bij de CD maar de golflengte van de laser is slechts 635-650 nm. De snelheid van de DVD-lezer is 3,5-3,85 m/s. De DVD-speler draait de schijf aan het begin van de gegevens met een hogere snelheid dan aan het eind. Daardoor kan de juiste en constante afspeelsnelheid verzekerd worden.

Men zou kunnen denken dat een dergelijke precisie-informatiedrager voor uiterlijke invloeden zeer gevoelig is, maar dit is - om diverse redenen - niet het geval. Bij mechanische schade is de foutcorrectie van de DVD tien keer beter dan bij een CD-ROM en daardoor is het DVD-schijfje bijvoorbeeld veel minder gevoelig voor krassen. Met betrekking tot de invloed van hitte is het belangrijk dat de schijven uit de buurt gehouden worden van radiatoren en tegen blootstelling aan direct sterk zonlicht en plotse temperatuursveranderingen beschermd worden. Volgens de DVD-specificaties moeten de schijven bij een temperatuur tussen +20° C en +50° C en bij een vochtigheid van 5-90% bewaard worden en de temperatuurschommeling mag niet meer dan 15° C per uur zijn. De verlichting (zonder warmte-effect) kan alleen op de beschrijfbare DVD's een invloed hebben omdat deze ook lichtgevoelige verf kunnen bevatten. De DVD-gegevens worden door een laserstraal gelezen en daardoor is de schijf niet gevoelig voor vingerafdrukken, stof, oppervlakteverontreiniging en kleinere krassen.
Maar dit sluit fouten ten gevolge van beschadigingen - die diverse beeldfouten kunnen veroorzaken - niet uit. Dankzij het lezen met laserstraal zijn er geen wrijvingsoppervlakten. Met betrekking tot de levensduur volgt daaruit dat de DVD-speler door een schade of verontreiniging op de schijf niet beschadigd kan worden (tenzij de verontreiniging zo groot zou zijn, dat zij met de lenzen in contact komt). De lenzen van de speler moeten niet schoongemaakt worden omdat zij door de luchtstroom, veroorzaakt door de draaiende schijf constant "schoongeblazen" worden. Indien de lenzen toch gereinigd moeten worden is een specifieke schoonmaakschijf te gebruiken. Bovendien slijt de DVD tijdens het afspelen niet, dus zijn uitstekende beeld- en geluidskwaliteit vermindert niet met de tijd of door herhaaldelijk gebruik. De levensduur van de DVD ligt tussen 50 en 300 jaar. Het feit dat een IT-informatiedrager ca. binnen 10 tot 15 jaar (en deze periode wordt steeds korter!) technisch veroudert, geeft de DVD-schijf dan toch een zekere duurzamheid.

 

b                             

 

                               CD

             

                               DVD

                           

                               Productie

  

                               Technologie

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan
Copyright © 2009 DCWIN
Laatst bijgewerkt: 12 May 2009