HOME

   Wie zijn wij?

   Onze Doelstelling

   Bedrijfsprofiel

   Relaties

   Buma Stemra

   Specificaties

   Contactgegevens

 

             

 

 

 

  

De aan de DVD's verbonden rechten

De aan de DVD's verbonden rechten hebben geen eigenaar.

De benaming DVD is te algemeen om te patenteren en om er rechten op te verwerven.

Het DVD-logo werd door Time Warner gepatenteerd maar later werden de rechten aan de organisatie onder de naam DVD Format/Logo Licensing Corporation (DVD FLLC) overgedragen.


De officile DVD-specificaties kunnen, - na het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring - voor 5.000 USD gekocht worden. Daarvoor krijgt men n boek, de andere kosten 500 USD per band. DVD-producenten die het DVD-logo gebruiken, moeten extra licentiekosten voor het formaat en het logo betalen.

 

 

 

                               CD

             

                               DVD

                           

                               Productie

  

                               Technologie

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan
Copyright 2009 DCWIN
Laatst bijgewerkt: 12 May 2009