HOME

   Wie zijn wij?

   Onze Doelstelling

   Bedrijfsprofiel

   Relaties

   Buma Stemra

   Specificaties

   Contactgegevens

 

             

 

 

 

  

Dvd-formaten

VROM
Het gegevensgebied van de VROM is gelijk aan dat van de CD-ROM, maar er past veel meer (ca. 7 keer zo veel) data op. De DVD-ROM wordt voor het opslaan van spelletjes, databestanden en voor multimediale toepassingen gebruikt.

DVD-Video
DVD-Vide’s bevatten films en ander beeldmateriaal en opnames. Zij worden geëncodeerd van digitale studio-mastertapes naar het MPEG-2 formaat. DVD-Video's bieden een veel betere beeld- en geluidskwaliteit dan de magnetische of optische opslagmedia (bijvoorbeeld videoband en SVCD).

DVD-Audio
Toen de DVD op de markt kwam, bestond dit formaat nog niet omdat de muziekindustrie haar verwachtingen met betrekking tot gegevensopslag op dat tijdstip nog niet geformuleerd had. De geluidskwaliteit van de CD's was namelijk ook goed. Om een optimaler muzikaal effect te bereiken heeft Panasonic dit apparaat ontwikkeld, gebruikmakend van een breed palet aan mogelijkheden van hoger technisch niveau. De DVD-Audio biedt een geluid dat dubbel zo goed is en hij kan 7 keer zo veel informatie opslaan (bijvoorbeeld videoclips, beelden, teksten). Met uitzondering van Sony en Philips wordt dit formaat - dat van het DVD-Video-formaat volledig onafhankelijk is - door alle bedrijven van de branche ondersteund. Om die reden kunnen DVD-Audio’s in een normale desktop dvd-speler niet (gewoon) afgespeeld worden. VCAP-spelers (videocapable audio player’s) kunnen zowel DVD-Audio- als DVD-Video- formaten afspelen.


Hybride DVD
De Hybride DVD is een optische informatiedrager die met betrekking tot zijn afspeelbaarheid, inhoud en de eigenschappen van zijn lagen veelzijdig is: hij kan zowel in een DVD-speler als in een computer afgespeeld worden of één van haar lagen kan in een DVD-speler en de andere in een CD-speler afgelezen worden of er zijn twee lagen op zijde 1 en één laag op zijde 2 (DVD 14) of hij bevat zowel audio- als videogegevens.

                         

 

b                             

 

                               CD

             

                               DVD

                           

                               Productie

  

                               Technologie

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan
Copyright © 2009 DCWIN
Laatst bijgewerkt: 12 May 2009